Tillabaka till startsidan

Den som vill vara framgångsrik i debatter skall läsa på innan och när det gäller Islam så finns
det vissa saker som man skall känna till för att slippa bli vilseledd.

Taqiya - Vilseleda
Den som är Muslim behöver inte tala sanning. Även de som är krista eller judar ljuger
blir motargumentet  men det är inget som finns stöd för i Bibeln. När andra religioner
försöker stävja det värsta av den mänskliga naturen så gör Islam allt för ge avarterna
Gudomlig välsingnelse
Koranen Ali Imran 3:28 Låt ej de troende ta vänner eller medhjälpare bland
de otrogna före de troende. Om någon gör detta blir det ingen hjälp
från Allah , förutom på det att ni kan skydda er själva från dem.
Men Allah varnar er att komma ihåg honom för det slutgiltiga
målet är Allah's.

9.1 Allah ger er immunitet för de avtal som ni har med avgudadyrkare.
 
Se även Rassooli's text kap 31

Naskh --  Ordningen av kapitel  och ersättande av verser

Medina verserna kommer efter Mecca i följande ordning :
2,8,3,33, 60,4,99,57,47,13,55,76,65,98,59,24,22,63,58,49,66,64,61,62,48,5,9,110
Det finns en regel som säger att de nya verserna ersätter de äldre
Al Baqara 2:106 Ingen av våra verser ersätts eller glöms bort utan vi
ersätter de med något bättre eller något liknande; vet du att Allah
har makt över allt.  Lägg märke till att de är de våldsammaste verserna 5 och 9
som kommer sist varför det är de som gäller (110 är bara en kort bön)

Se även Lifting the veil


Jihad - Kamp
Muslimer försöker påskina att det är en andlig eller moralisk kanp
 men det går knappast att tolka det så i koranen.

Al tauba 9.29 Döda de som inte tror på allah och dommedagen och inte heller för förbjudet vad som
förbjudits av Allah och hans apostel eller inte erkänner sanningens religion.
Även om de är folket av boken (judar och kristna) innan de betalar Jizya (skatt för Judar och Kristna )
 med underkastelse och känner sig förnedrade...

Al tauba 9:5 När den förbjudna månaden är över slåss och döda de otrogna var ni än finner dom
och belägra dom och ligg i bakhåll för dem med varje krigslist....
Se även Lifting the veil
-------------------
Debatt

 ... Men det är taget ur sitt sammanhang !!!
Javisst, men ta då och läs hela koranen.
 Det finns inget sammanhang. Tar du bort det som är upprepningar, plaigerat från bibeln,
sexuella perverssioner, regler hur byte skall delas upp efter plundring,
uppmaning till våld, nedsättande kommentarer om kvinnor då finns det inte mycket kvar av boken. ...


....Det finns en massa våld i bibeln också
 Kan du nämna något uppviglande som Jesus säger?
(Här blir nästan alla tysta men de som är pålästa nämner )
...Lukas 19.27 ...Mina fiender som inte gotar mig som kung för dom till mig och döda...
Nu är det taget ur sitt sammanhang, det är en liknelse , läs hela kapitel 19.

 ... Men du har inte läst Koranen på arabiska, det går inte att översätta..
Nej men det ju inte översätta Svenska heller , du kan ju fråga efter Pippi Långstrump eller
Bröderna Lejonhjärta på Arabiska, de finns översatta.  Vilken bok önskar du att barn läser först?
Koranen eller Pippi? Vilket budskap, Den som är mycket stark måste vara mycket snäll!
Eller döda de otrogna var du än finner dem?


....Det är inte tillåtet för muslimer att döda, i koranen står det:
 -- Om någon dödar en person är det som om han dödade hela folket..
 Ja det sa USA's president Bush när han hasplade ursäkter för muslimers räkning efter atacken på
 World trade center. Men varför ger han inte referens till vilken vers det gäller?
 Så här börjar den:
AlMaidah 5:32 Så är det att det förskrivet för israels barn att om någon dräper en person
förutom om det är för mord eller spridande av ondska i landet så är det som han dräper hela
folket men om han räddar livet på någon så är det som om han räddar hela folket...

Det gäller med andra ord Israels folk, det vill säga judarna och inga andra.
 Vad som gäller muslimer förklaras i nästa vers

5.33 Den som kämpar mot Allah och hans Profet och sprider osämja skall dödas eller korsfästas
eller få hand och fot avhuggna på motsatta sidor eller fördrivas ....
Se även http://sweden.mypressonline.com/cj/007.txt ... Ifrågasätt inte koranen


 Al Maida 5:101 Ni som tror , Fråga inte saker som ni kan få klart för er och det kan skapa problem.
Men om ni frågar då Koranen förevisas för er då kan ni få klart för er.
5:102 Vissa människor har frågat sådana frågor före er och därför har de förlorat sin tro. http://sweden.mypressonline.com/cj/148.txt


Lämna inte islam


Koranen Al Nissa 4.89 Tag ej vänner från deras led innan de flyr från Allah men de blir överlöpare
ta fast dem och döda dem var ni än hittar dem.
 http://sweden.mypressonline.com/cj/177.txt


Muslimer och kvinnor
 
Det förekommer hustrumisshandel och våldtäkter i västvärlden / bland kristna...
Ja dessvärre förekommer det och varför förekommer det i större utsträckning i den civilicerade världen?
Därför att det är brottsligt i väst.
I Arabvärlden är det inget brott, ingen lagför gärningsmännen, det finns inte. Är
det någon som tror att det inte finns några drabbade kvinnor då?

I många muslimska länder straffas kvinnan om hon inte kan få fyra manliga vittnen till hennes försvar!!!
Koranen föreskriver piskrapp för otrohet ( 24:2 ) medan haditerna hävdar stening till döds
( till exempel Bukari 5.188)
Kvinnor som hävdar att de blev våldtagna möts oftast med anklagelse om otrohet och blir därför
bestraffade och kränkta ännu en gång.
http://sweden.mypressonline.com/cj/094.txt

Al Nisa 4:34 Män är beskyddaare och försörjare till kvinnor. De rättrådinga kvinnorna
är tillgivna ... och de kvinnor som är illojala , eller uppför sig illa
förmana dem, vägra att dela deras säng , slå dem.

Al Ahzab 33:59 Profeten ! Säg till fruar och döttrar och alla troende kvinnor
att de skall kasta ytterplaggen över sig.
http://sweden.mypressonline.com/cj/005.txt
Muhammed ses även som en förebild och då han gifte sig med Aisha då hon var sex år
och fullbordade äktenskapet då hon var nio. Så är pedofili legalt i många muslimska länder och det är
utbrett även där det är olagligt.
Se http://sweden.mypressonline.com/cj/181.txt

Könsstympning förekommer i Islam och även om det inte förekommer i koranen
och haditerna så är det utbrett inom islam och bara inom islam särskilt i Afrika.
http://sweden.mypressonline.com/cj/215.txt

Prostitution i Islam är förbjudet men det går för sig med tidsbegränsade äktenskap
mot ersättning. http://sweden.mypressonline.com/cj/110.txt

Tolerans i Islam
Muslimer kallar ofta Judar och Kristna för apor och grisar. Det är ju en gångbar metod
att avhumanisera sina fiende så de kan dräpas med gott samvete.
Men vad finns det för teologisk grund för detta?
http://sweden.mypressonline.com/cj/113.txt
Muhammed plaigerade 2:a moseboken  31.14 som handlar om att gud straffade som bryter
mot sabbaten till apor och grisar  och det finns i koranen 7.163 -166.
Historien blir inte vidare begriplig i Muhammed's variant men det hindrar inte de Muslimska
demagogerna från att utnyttja detta för att upvigla människor mot de som är av en annan tro.

http://www.koranensbudskap.se/   Som är en populär översättning till svenska innehåller mängder av
skönmålande och i detta avsnitt så har grisar utelämnats så de blir bara apor.