Startsidan
  Uppdaterad 2012-10-17
 DEL 1 av 3     DEL 2  DEL 3  Övrigt


001 Inledning
001a Anklagelser
002 Betyder islam fred?
003 Vem är muslim?
004 Vem är Allah?
005 Kvinnor i Islam
6a Motsägelser i koranen:Fredliga/krigshets - Mecca perioden.
6b Motsägelser i koranen:Fredliga/krigshets - Madina perioden.
007 Jihad i Islam
008 Islamophobia
009 Var Muhammed profet?
10 Utmaning till hela mänskligheten
011 Svarta stenen
012 Vad är Kaba?
13 Hijab
14 Koranen mot kristna
15 Den nattliga resan
16 Koranen mot judarna
17 Koranen och predestination
18 Ersättning eller Naskh
19 Koranen mot otroende
20 Slavhandel
21 Myten om islamsk civilisation
22 Koranen mot araber
23 Motsägelser mellan bibeln och koranen
24 Djävulska koranen
25 Självmord i islam
26 Umars stadgar
27 Främmande ord i koranen
28 Var Muhammed den sista profeten?
29 Satansverser
30 Oskulder
31 Taqiya eller islamska undanflykter
32 Och sedan uppenbarade sig
33 Muhammeds förbarmande och barmhärtighet
34 Kadidja och Muhammeds islam
35 50 böner om dagen
36 Sammanställningen av koranen
37 Anklagelser om förvanskning av bibeln
38 Muhammed och kunskap
39 Arabisk och islamsk imperalism
40 Allahs del i krigsbytet
41 Syndiga Muhammed
42 Koranen och Mein Kampf
43 Muhammed den glömske
44 Var Muhammed analfabet?
45a Judar i arabien
45b Judar i arabien
46 Ändrade uppenbarelser
47 Arabernas förfäder
48 Egenskaper hos manliga muslimer
49 Isak eller Ishmael
50 Slaget vid Yamama
51 Bibliska namn i koranen
52 Kristna araber
53 Allah och hans apostel vet bäst
54 Sju versioner av koranen
55 Muhammed och arabiska massmedia
56 Uppenbarelser på beställning.
57 Jizja : skatt för beskydd
58a Koranen avslöjad
58b Koranen avslöjad
59 Ynkryggen Muhammed
60  Finns det något nytt i koranen?
61  Kämpa , döda, dräp i koranen
62 Allahs utvalda folk
63 Inget tvång i religion
64 Islam är kult eller religion?
65 Kaba eller Solomons tempel?
66 Gabriel eller Jibril
67 Muhammedanerns dilemma
68 Hagan och Ishmael
69 Ilm eller kunskap
70 Läs eller recitera
71 Goda och dåliga muslimer
72 Förlovade landet i koranen
73 Ridda krigen, avfällingar
74 Muhammeds psykologiska profil
75 Farsot eller bud
76 Debattera med muslimer
77 Maria eller Miriam
78 Verser som saknas i koranen
79 Adams fall
80 Muhammeds sunna
81 Poitier: Slaget som blev vår räddning. Tours / Charles Martell
82 Förutspåddes Muhammeds?
83 Budbärare och profeter.
84 Islam före Muhammed
85 Muhammeds kirurgiska ingrepp
86 Mu'allaqat eller poesi före islam
87 Jesus i koranen
88 Skapelseberättelsen i koranen
89 Muhammed och astronomi
90 Fel i koranen
91 Döda hela världen
92 Rath´at al Kabir - Amma vuxa män
93 Hedningen Muhammed
94 Rajam - Stening i koranen.
95 Muhammeds bedrägeri
96 Varde ljus
97 Muhammed och Gabriel
98 Paradiset i skuggan av svärd
99 Safa och Marwa: Islam och hedendom
100 Muahmmeds storhetsvansinne

     TOP OF PAGE